SQL Microsoft là một ứng dụng được sử dụng để tạo ra những cơ sở dữ liệu máy tính trên hệ điều hành Windows Microsoft. Nó cung cấp một môi trường được sử dụng để phát sinh những cơ sở dữ liệu mà có thể được truy nhập từ những trạm làm việc, mạng hay phương tiện truyền thông khác như một trợ lý số cá nhân (PDA).
Trên bài này, chúng tôi cung cấp những bài học về việc cài đặt SQL Microsoft 2005.
Trước khi cài đặt SQL Microsoft 2005, chắc chắn rằng bạn đã thiết đặt mọi gói dịch vụ cần thiết trong đó có IIS


Để có được SQL server 2005 bạn cần phải mua hoặc tải nó. Để tải SQL Microsoft, bạn vào trang web Microsoft, tìm kiếm từ khoá “trial software” SQL Microsoft 2005 Enterprise Edition (Phiên bản Doanh nghiệp) (Kích thước khoảng: 890.9 MB- 1050.0 MB)

Sau khi tải về bạn tiến hành cài đặt nó

Hình ảnh này đã bị thu nhỏ. Nhấp vào hình để xem kính thước thật (503×386).

Nếu là mua đĩa DVD SQL server 2005 bạn sẽ thấy giao diện

Hình ảnh này đã bị thu nhỏ. Nhấp vào hình để xem kính thước thật (640×480).

Chọn bộ cái đặt thích hợp với hệ thống của bạn x86, x64….

Một hộp thoại với thỏa thuận cấp giấy phép người dùng cuối sẽ được giới thiệu tới bạn. Đọc nó. Nếu Bạn đồng ý với giấy phép, kích I Accept

Click Next

Quá trình cài đặt bắt đầu


Bạn có thể tuỳ chỉnh các thiếp lập cần thiết theo ý mình nếu không thì nhấp Next

Trong trang tiếp theo, chấp nhận thể hiện mặc định. Nhấp Next

Nhập các thông số cần thiết như password, domain


Trên bước tiếp theo, bạn có thể chấp nhận để chỉ sử dụng riêng Windows Authentication Mode. Cách khác, bạn có thể cho phép những người khác đăng nhập tới SQL Server này thông qua password cần thiết. Trong trường hợp này, bạn có thể lựa chọn Mixed Mode và tạo ra một mật khẩu cho SQL Server


Nhấp Next

Nhấp Next

SQL server 2005 sau khi cài đặt hoàn tất

Để sử dụng SQL Server, bạn phải cho chúng chạy dưới dạng service. Bạn có hai tùy chọn. Bạn có thể bắt đầu SQL Server khi nào bạn muốn sử dụng. Bạn có thể bắt đầu SQL server mỗi khi máy tính khởi động bằng cách tuỳ chỉnh trong service

Hình ảnh này đã bị thu nhỏ. Nhấp vào hình để xem kính thước thật (687×452).

Kết nối tới SQL server
Nếu sử dụng chế độ mặc định lúc cài đặt bạn login như hình dưới

Nếu bạn chọn chế độ mật khẩu lúc cài đặt thì login như hình bên dưới

Đến đây cơ bản bạn thành công trong việc cài đặt & đăng nhập SQL Server 2005, việc sử dụng & tạo Database như thế nào tôi sẽ đề cập trong bài viết khác